Zpět na hlavní stránku.
Domů
Sdružená obec baráčníků "STARÉ  ČIČOVICE" Kolín V.

Dny evropského kulturního dědictví 2005

  ... a kolínští baráčníci

Již po několikáté se v naší republice slaví Dny evropského kulturního dědictví. V těchto dnech (většinou druhý a třetí zářijový víkend) jsou na mnoha místech zpřístupněny architektonické památky, které jsou jinak před návštěvníky uzavřeny. Při této příležitosti si je mohou návštěvníci zdarma prohlédnout. I město Kolín se jich každoročně účastní zpřístupňováním historických objektů. Letos poprvé se do zabezpečení této akce aktivně zapojila i naše baráčnická obec. Pomáhali jsme ve svérázu střežit vybrané objekty a podávali o nich výklad dle připravených odborných textů. Jednalo se například o starý židovský hřbitov, zámek a vybrané prostory radnice.
Účastnili jsme se i tzv. doprovodných akcí – koncertů a přednášek. Na sobotní večer 17. září se obyvatelé města těšili nejvíce – hrálo se totiž divadlo. Od půl deváté do půl jedenácté večer se na několika místech historického jádra města odehrávalo několik příběhů z historie města, které se kdysi skutečně staly. Hrálo se v dobových kostýmech na autentických místech. Je pravděpodobné, že si děti takto shlédnuté události budou pamatovat lépe, než když se o nich dočtou v učebnicích. Většina regionální historie se však do školních učebnic ani nedostane. K jedné takové scéně jsme využili i tetiček a sousedů naší obce a hlavně původních dobových krojů.
Hráli jsme příjezd vzácných hostí do hostince „u zlaté štiky“ na kolínském náměstí v polovině 19. století. Tetičky zde vítaly návštěvu v původních středočeských krojích dané doby. Celou akci pak zdokumentoval soused Janata, který v oděvu tehdejšího ponocného střežil noční klid města. Vím, že Kolín není jediným městem, které se do této akce zapojilo, a domnívám se, že i jiné baráčnické obce či župy by se takové akce mohly v příštím roce zúčastnit. Návštěvníci pak budou moci obdivovat nejen památky architektonické, ale i naše tradice a kroje, které jistě můžeme počítat ke kulturnímu dědictví naší vlasti.


Čekáme hosty.

Hosté přijíždějí.

Zdrávi dojeli.
 

Hosté odjíždějí.
A dobře je vezte!
Hlídáme starý židovský hřbitov.