Zpět na hlavní stránku.
Domů
Sdružená obec baráčníků "STARÉ  ČIČOVICE" Kolín V.

Vilém Jindřich Janke 

 

V.J.Janke
Hlavní podíl na založení baráčnické obce se přičítá Vilému Jindřichu Jankemu, který také požádal o úřední povolení k činnosti spolkové. Toto povolení obdrželi baráčníci v následujícím roce 1874. Vilém Jindřich Janke byl jednou z nejvýznamnějších postav kolínské baráčnické obce. Narodil se roku 5.1.1851 ve Dvoře Králové nad Labem. Do Kolína se dostal jako poštovní expeditor. Byl hudebně vzdělaným mladíkem a skládal rád různé popěvky, písně a jiné žánrové skladby s humorným obsahem, jimiž po léta oživoval činnost kolínské baráčnické obce. Později se stal poštmistrem v Nových Dvorech u Kutné Hory, kde po vleklé nemoci 4. března 1886 zemřel ve věku 36 let. O jeho hrob se dodnes starají a udržují kolínští baráčníci. (Je oděn v původní baráčnický kroj z doby vzniku první baráčnické obce.)

 

V.J.Janke - oděn v původní baráčnický kroj z doby vzniku první baráčnické obce   Náhrobek V.J. Jankeho