Zpět na hlavní stránku.
Domů
Sdružená obec baráčníků "STARÉ  ČIČOVICE" Kolín V.

Kmochův Kolín 2001

Každoročně se členové naší obce účastní v krojích průvodu dechových hudeb při jednotlivých ročnících mezinárodního hudebního festivalu Kmochův Kolín. Akce trvá tři dny, od pátku do neděle, a průvod prochází městem v sobotu odpoledne. Letošní ročník se od ostatních podstatně lišil. Poprvé tento festival zajišťovala společnost Trans - Ex z Prahy a její zástupce, prezident festivalu pan Jaroslav Syrový nás požádal, jestli bychom se tentokrát zúčastnili i pátečního Nokturna, konaného v chrámu svatého Bartoloměje. Zde jsme tvořili "čestnou stráž" mezi hlavním oltářem a čestnou lavicí pro hosty.
Záštitu nad tímto ročníkem Kmochova Kolína převzal předseda vlády Miloš Zeman. Ten byl však v době jeho konání na zahraničním jednání ve Švédsku. Proto ho na Nokturnu zastupoval místopředseda vlády a ministr průmyslu Miroslav Grégr, který spolu s manželkou, paní starostkou a dalšími hudbymilovnými návštěvníky, kteří zcela zaplnili prostory chrámu, vyslechl skladby Bachovy, Beethovenovy, Verdiho a jiných autorů interpretované Hudbou hradní stráže a policie české republiky. Úvodní slovo o Františku Kmochovi přednesl národní umělec profesor Radovan Lukavský. Shodou okolností stál před zahájením koncertu vedle nás a měli jsme možnost si s ním promluvit. Naše kroje se mu velice líbily a na závěr Nokturna s námi s potěšením zapózoval pro objektivy novinářů i televizních kamer.
Druhý den odpoledne jsme se vypravili do průvodu, kde tvoříme jeho čelo. Letos nás přišli podpořit i dvě tetičky a soused z baráčnické obce Kutná Hora Škvrňov. Průvod vychází z kolínského sídliště a jeho dvoukilometrová trasa je lemována velkým množstvím obyvatel města i cizinců, mnoho z nich se dívá z oken či balkonů, neboť průvod je jednou z nejnavštěvovanějších akcí celého Kmochova Kolína a naše kroje tak zhlédne během odpoledne několik tisíc návštěvníků festivalu. Průvod totiž směřuje na zaplněné náměstí, kde je očekáván starostkou města, televizními i soukromými kamerami, rozhlasovými mikrofony a spoustou fotoaparátů. 
Letošní ročník byl výjimečný ještě v několika věcech. Průvodu se tentokrát poprvé účastnily i skupiny vojáků v dobových uniformách pluků, které se v roce 1757 setkaly proti sobě v bitvě u Kolína. Toto výročí připadá na 18. červen a kryje se tak s datem Kmochova Kolína. Vojáci se sem sjeli z celé Evropy. V polovině průvodu byl jejich praporečník a dva vojáci doprovodu vřazeni před naši májku a při několika zastaveních došlo ke "sbratření" našich služebníků (dráb a ponocný) s těmito vojáky Marie Terezie. To pokračovalo i po průvodu, došlo k výměně adres a slíbili jsme jim zaslat do Německa (Kronach) fotografie, na kterých jsou společně s našimi členy. 
Jednotlivé skupiny z průvodu, které defilovaly před celým náměstím, byly představovány veřejnosti profesionálními moderátory - Martou Skarlantovou a Alexandrem Hemalou. Nás představovala paní Skarlantová a text zároveň překládala i do němčiny. Nejvíce se všem líbili naši dva malí kominíčci, které s sebou bereme pro štěstí, aby nám v průvodu nepršelo. Pokud šli s námi, bylo vždy hezké počasí. I letos se navzdory nehezké předpovědi počasí vydařilo. Když celý průvod prošel, zahájila paní starostka slavnostně 39. ročník a úvodní slovo pronesl místo předsedy vlády Miloše Zemana ministr kultury Pavel Dostál. Všichni kameramani a fotografové pořídili pěkné záběry a můžeme předpokládat, že díky třem dvacetiminutovým pořadům, které zde česká televize natočila, zhlédnou naše kroje i televizní diváci po celé republice. Nyní se již těšíme na jubilejní 40. ročník a srdečně zveme do Kolína všechny příznivce dechové hudby i baráčníků.

Čestná stáž při nokturnu v chrámu sv. Bartoloměje.
Kroje (zleva): Kyjovský, středočeský, dolňácký, Mařenka, Uhersko-hradišťský, uniforma ponocného

Při zahajovacím koncertu Kmochova Kolína v chrámu sv. Bartoloměje s panem profesorem Radovanem Lukavským.

Před zahajovacím koncertem.

Dráb s kominíčky - nejmladšími účastníky průvodu (4 a 7 let).

Nejstarší účastnice průvodu oblečená do "špencru".

Májka v průvodu nesená sousedem Machovským z OB Kutná Hora Škvrňov.

"Bratření" vojáků -účastníků bitvy u Kolína s drábem (3. od leva)

Po průvodu.