Zpět na hlavní stránku.
Domů
Sdružená obec baráčníků "STARÉ  ČIČOVICE" Kolín V.

Kmochův Kolín 2002

Mezinárodní hudební festival Kmochův Kolín, v pořadí již čtyřicátý, se konal v našem městě ve dnech 14. - 16. června. Jeho průběh zajišťovala již druhým rokem společnost Trans - Ex z Prahy, a její prezident, pan Jaroslav Syrový, nás požádal o ještě početnější prezentaci naší obce než v loňském roce. I letos přijal záštitu nad celou akcí předseda vlády Miloš Zeman, a oproti loňskému roku, kdy musel v době konání festivalu odjet na zahraniční jednání do Švédska, se tentokráte zúčastnil alespoň sobotního programu, který zahajoval. Páteční Nokturno, koncert Ústřední hudby armády české republiky v chrámu sv. Bartoloměje, zahájil ministr kultury Pavel Dostál slovy : "Považuji dechovou hudbu za součást kulturního dědictví a svojí přítomností chci demonstrovat fakt, že tento žánr považuji nesporně za umělecký". Naše tetičky tvořily mezi hlavním oltářem a lavicí pro hosty "čestnou stráž". Z hostí byli přítomni (kromě ministra kultury) místopředseda vlády a ministr průmyslu Miroslav Grégr, krajský hejtman Petr Bendl, starostka města Kolína a velvyslanci jedenácti zemí, jejichž orchestry se festivalu účastnily. Ještě před zahájením jsme byli oficiálně všem hostům představeni prezidentem festivalu. Účastníci koncertu vyslechli skladby R. Strausse, J. S. Bacha, G.F. Händla, W. A. Mozarta a z českých např. A. Dvořáka. Po skončení programu s námi pan ministr kultury s místopředsedou vlády ochotně zapózovali před objektivem fotoaparátu. Průběh pátečního koncertu a sobotního průvodu městem snímaly kamery české televize, a v kratičkém sestřihu jsme se objevili i na obrazovkách (5.7.). V letošním roce nás do průvodu kromě tetičky a souseda z Kutné Hory Škvrňova přišla podpořit i I. a XV. župa, za což jim patří poděkování. Trasu průvodu lemovalo jako každoročně velké množství obyvatel města i tuzemských a zahraničních hostů. Tetičky a sousedé z I. a XV. župy byli mile překvapeni, co lidí nám mávalo, tleskalo a zdravilo nás. Jednotlivé skupiny z průvodu, které defilovaly před celým náměstím a čestnými hosty (v čele s premiérem Milošem Zemanem) byly představovány veřejnosti moderátory Pavlínou Filipovskou a Karlem Hegnerem. Když paní Filipovská představovala nás, řekla: "Jsme rádi, že jste mezi nás přišli, neboť spousta mladých by ani nevěděla, kdo to jsou baráčníci". Když prošel náměstím celý průvod, byl festival slavnostně zahájen předsedou vlády. Poté následoval koncert amerického orchestru, ale před jeho začátkem jsme ještě stačili pana Miloše Zemana požádat, aby se s námi nechal vyfotografovat a zároveň jsme ho pozvali na oslavy 130. výročí založení naší kolínské baráčnické obce v příštím roce, což nám přislíbil. Ještě jednou děkujeme všem tetičkám a sousedům ze spřátelených obcí a žup, kteří nás přišli podpořit a ostatní zveme na příští ročník Kmochova Kolína.


Baráčníci v průvodu 40. ročníku Kmochova Kolína

       
 

Zajímavosti nejen "od Baráčníků".

Mažoretky ze Zlína

Bubny s sebou

Délka nerozhoduje

Buben s bubeníkem