Zpět na hlavní stránku.
Domů
Sdružená obec baráčníků "STARÉ  ČIČOVICE" Kolín V.

Kolín 

 
 
V polabské nížině, ve výšce 220 metrů nad mořem na březích řeky Labe, v místě, kde již v starší době hradištní bylo slovanské sídliště, se rozkládá královské město Kolín. Založil ho český král Přemysl Otakar II. v polovině 13. století. 
První spis, který se týká města Kolína, je listina, kde král nařizuje kolínským měšťanům, aby během čtyř let opevnili město silnými hradbami. Tyto hradby byly vystavěny do obdélníku a vstup do města umožňovaly čtyři mohutné brány. První doložená písemná listina s datem 8. září roku 1261 již uvádí město Kolín založené. V prvé polovině 15. století na místě zničeného dominikánského kláštera dal postavit Bedřich ze Strážnice hrad, který byl později přestavěn na zámek. 
Významnou součástí historie města Kolína jsou dějiny zdejší židovské obce, která patřila k nejstarším a nejznámějším v českých zemích. První písemná zmínka o kolínských Židech je z roku 1379. Ve městě je zachován zbytek židovského gheta se synagogou z roku 1642 a starý židovský hřbitov z 15. století s hroby význačných židovských osobností.
Rozvoj a bohatství města podpořili čeští panovníci udělením mnoha privilegií, ale největší rozkvět začal až v 19. století rozvojem průmyslu a obchodu, čemuž velmi napomohlo zřízení železnice z Prahy přes Kolín na Českou Třebovou v roce 1845 a severozápadní dráhy roku 1872. Byl dokončen most přes Labe v roce 1927 a o pět let později uvedena do provozu parní elektrárna v té době s nejvyšším komínem v Čechách.
Centrem Kolína je Karlovo náměstí, kde najdeme domy s krásnými barokními štíty, budovu radnice, uprostřed kašnu a morový sloup. 
Dominantou města je chrám sv. Bartoloměje, přestavěný Petrem Parléřem ve 14. století. A na zálabské straně "Práchovna", původně obranná věž z 15. století.

Dnešní Kolín je okresním městem s rozvinutým průmyslem, obchodem a důležitou železniční křižovatkou. Zachovalo se zde velké množství historických památek, a proto byl již v roce 1986 vyhlášen městskou památkovou rezervací. 
Další památky na historii města skrývá městské muzeum - od archeologických vykopávek přes památky středověké, dobu císařovny Marie Terezie, či pozůstalosti slavných kolínských rodáků minulého a našeho století. Pokud by vás však zajímala lidová architektura, může se stát vaším cílem Muzeum lidových staveb v Kouřimi, které vzniklo v roce 1972.

Podrobnější a ucelenější informace lze získat přímo na www stránkách Kolína.