Zpět na hlavní stránku.
Domů
Sdružená obec baráčníků "STARÉ  ČIČOVICE" Kolín V.

Svatohavelské "Císařské" posvícení (Kouřim 2001) 

Svatohavelské posvícení v kouřimském skanzenu
Posvícení a lidové veselí patřilo již od středověku neodmyslitelně k sobě. Většinou se slavilo ve výročí posvěcení chrámu, ale také v den svátku světce, kterému byl místní kostel či kaple zasvěcen.
Často velice divoké oslavy byly trnem v oku církvi i samotnému panovníkovi. Josef II. proto za své vlády nařídil slavit posvícení v celé zemi pouze v jediném termínu, a to vždy v neděli po sv. Havlu (16. října). Nemohl však tušit, jak se lidé k novému příkazu postaví. Poddaní nejenže nepřestali slavit "své" posvícení, ale začali oslavovat i to druhé, nařízené jim samotným císařem
Tak i v Kouřimi oslavují posvícení dvě - to své na sv. Ludmilu (16. září) a ve skanzenu na sv. Havla(16. října), protože nařízení se mají plnit.

I v letošním roce jsme pomáhali při zabezpečení programu této národopisné akce. Milovníci tradičních řemesel a lidové tvorby našli v chaloupkách například předvádění pekařského řemesla - příprava pečení chleba, pečiva a koláčů, s ochutnávkou a možností zakoupení, či zdobení perníků. Protože přálo počasí, mohli malí i velcí obdivovat dovednosti mistra Evropy v ovládání biče, divadélko Trakař, nebo si podržet na ruce dravého ptáka. Po celý den vyhrávala muzika a na taneční parket jsme lákali návštěvníky ukázkami staročeských tanců.

Ukázka řemesla pekařského Mistr Evropy v ovládání biče. Mistr Evropy v ovládání biče.
Pekařská řemesla Mistr biče

Mistr biče

Divadélko Trakař. Víte, kolik váží dravý pták?

Na tanečnímparketu bylo veselo.

Divadélko Trakař Draví ptáci

Na tanečním parketu